Thủ tục cấp giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Khái niệm giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động xác nhận người lao động nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam và các quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Mục đích của giấy phép lao động

Giấy phép lao động có mục đích bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động và Nhà nước. Cụ thể, giấy phép lao động giúp:

 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài, bao gồm quyền được làm việc, quyền được hưởng lương, thưởng, các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, bao gồm quyền sử dụng lao động người lao động nước ngoài, quyền được hưởng lợi nhuận từ việc sử dụng lao động người lao động nước ngoài.
 • Bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, bao gồm quyền quản lý nhà nước về lao động, quyền quản lý thị trường lao động, quyền bảo vệ lợi ích của người lao động Việt Nam.

Thủ tục cấp giấy phép lao động

Thủ tục cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 172 Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép lao động được thực hiện như sau:

 1. Người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
 3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho người sử dụng lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các trường hợp cấp giấy phép lao động

Căn cứ theo Điều 173 Luật Lao động năm 2019, các trường hợp cấp giấy phép lao động bao gồm:

 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 năm nhưng có tổng thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 01 năm trong vòng 05 năm.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 năm nhưng có tổng thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 01 năm trong vòng 05 năm và thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có tay nghề cao được doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê làm việc.
  • Là nhà khoa học, nhà giáo, chuyên gia, nghệ nhân, vận động viên, giảng viên, nghiên cứu viên nước ngoài được mời làm việc tại Việt Nam.
  • Là lao động nước ngoài được doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cử sang Việt Nam làm việc cho các dự án đầu tư, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.