Cá Cược Cầu Lông Di Động: Trải Nghiệm Cược Ngay Trên Điện Thoại

Tải app điện thoại mb66 Cách tính tiền cá cược cầu lông phụ thuộc vào loại kèo mà người chơi đặt cược.

 • Kèo cá cược đội thắng: Nếu người chơi đặt cược đúng đội thắng, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu người chơi đặt cược sai đội thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ:

 • Tỷ lệ cược của đội A là 1.50 và tỷ lệ cược của đội B là 2.00.
 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A.

Nếu đội A thắng, người chơi sẽ nhận được 150.000 đồng (100.000 đồng * 1.50).

Nếu đội B thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ 100.000 đồng.

 • Kèo cá cược chấp điểm: Nếu người chơi đặt cược đúng đội thắng sau khi trừ đi số điểm chấp, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu người chơi đặt cược sai đội thắng, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ:

 • Đội A được chấp 2 điểm.
 • Tỷ lệ cược của đội A là 1.25.
 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A.

Nếu đội A thắng với tỷ số 25-23, người chơi sẽ thắng cược.

Số tiền thắng cược sẽ được tính như sau:

(100.000 đồng * 1.25) – 2 điểm = 123.000 đồng

 • Kèo cá cược số điểm: Nếu tổng số điểm của cả hai đội bằng với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu tổng số điểm của cả hai đội khác với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào tổng số điểm là 150.
 • Trận đấu kết thúc với tổng số điểm là 152.

Người chơi sẽ thua cược và mất toàn bộ 100.000 đồng.

 • Kèo cá cược set: Nếu đội mà người chơi đặt cược thắng một set hoặc số set mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu đội mà người chơi đặt cược không thắng một set hoặc số set mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A thắng set 1 và đội B thắng set 2.
 • Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, với đội A thắng set 1 và đội B thắng set 2.

Người chơi sẽ thắng cược và nhận được 100.000 đồng (100.000 đồng * 1).

 • Kèo cá cược điểm số: Nếu số điểm của đội hoặc cả hai đội trong một set bằng với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu số điểm của đội hoặc cả hai đội trong một set khác với số điểm mà người chơi đặt cược, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ:

 • Người chơi đặt cược 100.000 đồng vào đội A ghi được ít nhất 25 điểm trong set 1.
 • Đội A ghi được 27 điểm trong set 1.

Người chơi sẽ thắng cược và nhận được 270.000 đồng (100.000 đồng * 2.7).

 • Kèo cá cược cầu thủ: Nếu cầu thủ mà người chơi đặt cược ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu, người chơi sẽ nhận được số tiền cược nhân với tỷ lệ cược. Nếu cầu thủ mà người chơi đặt cược không ghi nhiều điểm nhất trong trận đấu, người chơi sẽ mất toàn bộ số tiền cược.

Ví dụ:

 • Tỷ lệ cược của cầu thủ A là 1.50 và tỷ lệ cược của cầu thủ B là 2.00.
 • Người chơi đặt cược 10